Добре дошли!


 

 

  Добре дошли на сайта  на кабинет по психотерапия и психоанализа!

 

Актуално

Фактори, влияещи върху преживяване на травматичната ситуация

Израстването на всяко дете е тясно свързано с грижещите се за него, значими близки, родители.

Ето защо психо-социалното благосъстояние на едно дете е свързано с неговото усещане за изградено доверие, за обич, за усещането за безопасност и др., емоции, свързани с емоционалната атмосфера в семейната среда.