Съобщение за грешка

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2375 of /home/aspectst/public_html/includes/menu.inc).

Автобиография

Консултант - Йорданка Христозова - Мандраджиева,  доктор на пед. науки, психотерапевт, психоаналитично формиране, член на   БАП, „Българско пространство за психоанализа“.

Има дългогодишен  опит при:

Психотерпия и консултиране на  деца и младежи с увреждания, възрастни; 

Образование и обучението на деца, юноши и възрастни, разработване на индивидуални учебни програми; Консултант- супервизор по проект на МОН BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, ОП НОИР 2014-2020 дейност 2“

Управленчески опит в социалната сфера - организция и управление на социални услуги.

 Завършено академично образование:
 Специалност"Педагогика"  -СУ "Св. Климент Охридски" , с квалификация педагог, специализация  социална педагогика
 Магистър - психолог "Позитивна психология"- ПУ"П. Хилендарски"
 Магистратура "Английско езикознание" - СУ"Кл. Охридски"
Следдипломна специализация"Психотерапия" - Нов Български университет 
Научна степен- доктор по педгогика, към СУ"Св. Кл. Охридски"
  Психоаналитично формиране, супервизия и участие в картели  към:
 Българско пространство за психоанализа, Българско общество за Лаканианска психоанализа, Нова Лаканианска школа и др .
Завършени специализации към Съвета на Европа, FHAO, USA, Кniversity of Westminster and Belgrade University и др.
    По-важни публикации:
Книги - „Комуникацията в процеса на обучението.
С лице към учениците и към самите нас”, Алфамаркет, 2010
ISBN 978 954 9483 21 5
Студии:
1. „Формиране на интеркултурна компетентност на стденти от Висши професионални учебни заведения чрез обучението по чужд език”, Годишник на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Педагогика, Том 97, с. 333, София, 2005
 
2. „Анализ на потенциала на учебното съдържание на учебникпо чуждоезиково обучение за формиране на интеркултурна компетентност”, 
Годишник на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Педагогика, Книга Педагогика, Том 99, с. 303, София, 2007
Статии:
1. Идеята за интеркултурността като аспект от чуждоезиковото обучение, Сборник, „Хранителна наука, техника и технологии –, Пловдив, 2004
 
2. Психологически аспекти на културния дискурс при чуждоезиковото обучение, сорник „20 години Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Пловдив, 2004
 
3. Приложение на психодрама техники в обучението, списаниe ”Педагогика”, Брой № 5, 2008
 
4. How Polite Are You? A Pragmatic Awareness of Requesting Behavior  Among Nationalities”, Hiba Qusay Abdul Sattar, Yordana Hristozova, conference publication, University of Malaysa
 
5.  Creative drama techniques – A game, called Learning English Language, featured article, Serbia ELTA Newsletter, 2009
ISBN 1820-9832 Online, September 2009
 
6.  „Подражателните /действените/ методи – ключ към професионалното израстване и лично самоусъвършенстванев обучението на учители, 
Публикация на Педагогически Форум 2009, Тракийски университет, Департамент за повишаване квалификацията на учителите – Ст. Загора
 „Птиците, които излитат в топлите страни”,  публикация по проект”За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца”на ФОПД „Кентавър Арт” , 2010
 
Публикации в  интернет:
"Пеперудата"- работа по случай
Информация за  събитието "Психоанализа и култура", - част от асоциираната прогама на Фондация Пловдив 2019, посветена на Пловдив- Европейска столица на културата 2019
Запис от събитието: