Съобщение за грешка

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2375 of /home/aspectst/public_html/includes/menu.inc).

Автобиография

 

 

Консултант - Йорданка Христозова - Мандраджиева, психоаналитик, педагог -психолог,    доктор по педагогика,  член на   АБПП, БАП, „Българско пространство за психоанализа“.

Над 20 годишен професионален опит в образователната и социалната сфера при:

Обучението на деца, юноши и възрастни, разработване на индивидуални учебни програми;

Психотерпия и консултиране на  деца и младежи с увреждания, възрастни; 

Консултант- супервизор по проект на МОН BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, ОП НОИР 2014-2020 дейност 2“;

Супервизия в соц. сфера- Фондация " За нашите деца", ЦОП- гр. Куклен,  ДХУИ - с. Джурково, община Лъки и др.

Управленчески опит в социалната сфера - организция и управление на социални услуги по проекти на община Пловди и община Родопи.

 Завършено академично образование:
 
 "Педагогика"  -СУ "Св. Климент Охридски" 1992
Следдипломна специализация"Психотерапия" - НБУ ,
Магистър - психолог - ПУ"П. Хилендарски
Научна степен- доктор по педгогика, към СУ"Св. Кл. Охридски"
 
  Психоаналитично формиране, към АБПП /Българско пространство за психоанализа/ и New Lacanian school;
 
  Участие в ежегодни картели  към:  АБПП, БОЛП, New Lacanian school , Lacanian compass 
   Завършени специализации към
Съвета на Европа, 1998-200 "Права на детето"
Обучение - FHAO, USA, Използване на технологиите в обучението"
University of Westminster and Belgrade University и др.- лятно училище "Localism vs. globalism""
Участие в международни семинари и модули обучения на АБПП и  Espace analytique 
 -2002-  понастоящем
Участие в модули обучения на БОЛП и NLS -2002 - понастоящем 
    
По-важни публикации:
Книги - „Комуникацията в процеса на обучението.
С лице към учениците и към самите нас”, Алфамаркет, 2010q ISBN 978 954 9483 21 5Публикации
Презентации:
Емоционалния свят на хората с МС и техните близки:
Представяне на работа по случай-
"Пеперудата"- 
Представяне участие в 
 "Психоанализа и култура", - част от асоциираната прогама на Фондация Пловдив 2019, посветена на Пловдив- Европейска столица на културата 2019
Запис от събитието:
Публикации в специализирани издания:
Студии:
1. „Формиране на интеркултурна компетентност на стденти от Висши професионални учебни заведения чрез обучението по чужд език”, Годишник на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Педагогика, Том 97, с. 333, София, 2005
2. „Анализ на потенциала на учебното съдържание на учебникпо чуждоезиково обучение за формиране на интеркултурна компетентност”, 
Годишник на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Педагогика, Книга Педагогика, Том 99, с. 303, София, 2007
Статии:
1. Идеята за интеркултурността като аспект от чуждоезиковото обучение, Сборник, „Хранителна наука, техника и технологии –, Пловдив, 2004
2. Психологически аспекти на културния дискурс при чуждоезиковото обучение, сорник „20 години Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Пловдив, 2004
3. Приложение на психодрама техники в обучението, списаниe ”Педагогика”, Брой № 5, 2008
4. How Polite Are You? A Pragmatic Awareness of Requesting Behavior  Among Nationalities”, Hiba Qusay Abdul Sattar, Yordana Hristozova, conference publication, University of Malaysa
5.  Creative drama techniques – A game, called Learning English Language, featured article, Serbia ELTA Newsletter, 2009
ISBN 1820-9832 Online, September 2009
6.  „Подражателните /действените/ методи – ключ към професионалното израстване и лично самоусъвършенстванев обучението на учители, 
Публикация на Педагогически Форум 2009, Тракийски университет, Департамент за повишаване квалификацията на учителите – Ст. Загора
 „Птиците, които излитат в топлите страни”,  публикация по проект”За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца”на ФОПД „Кентавър Арт” , 2010